Dr. Öğr. Üyesi ŞEYMA ORDU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ŞEYMA ORDU

T: (0282) 250 2342

M sordu@nku.edu.tr

W sordu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 1995
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İNŞAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 1988
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜH. FAK. / ÇEVRE MÜH. / ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
2010-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜH. FAK. / ÇEVRE MÜH. / ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
2006-2010
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜH.FAK. / ÇEVRE MÜH. / ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
1993-2006
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
2014-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su Kaynakları Yönetimi
Atık Yönetimi
Temiz Üretim Teknolojileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Ordu Ş., Yavaş B., Evaluation of the Work of Separate Collection of Packaging Waste at the Source in Kirklareli City,Turkey, International Journal of Applied Science and Technology, vol. 4, pp. 125-129, 2014.
Özgün Makale
2. Ordu Ş., Demir A., Analysis of River Water Quality via Geographic Information Systems:A Case Study, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 18, pp. 2282-2288, 2009.
Özgün Makale SCI
3. Ordu Ş., Demir A. ., Determination of Land data of Ergene Basin(Turkey) by Planning Geographical Information Systems, Journal of Environmental Science and Technology, vol. 2, pp. 80-87, 2009.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Ordu Ş., Kaplan T., Radyatör İmalatı Tesisi Atık Yönetim Planı:Örnek Çalışma, BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, cilt 18, ss. 1-9, 2016.
Özgün Makale
2. Ordu Ş., Demir A., Ergene Havzası Çevre Bilgi Sistemi, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt 8, ss. 145-152, 2007.
Özgün Makale
3. Ordu Ş., Demir A., Ergene Nehri Su Kalitesinin Çevre Bilgi Sistemi Tasarlanarak Belirlenmesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi,Sigma, cilt 25, ss. 99-105, 2007.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , (17.05.2013-18.05.2013).
Tam metin bildiri
2. , (07.09.2005-11.09.2005).
Tam metin bildiri
3. , .
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. , .
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. (01.01.2012-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
Ulusal Projeler
1. Ergene Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planı, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 04.03.2015-04.03.2016.
2. Atık Lastiklerin Zemin İyileştirilmesinde Kullanımı, BAP, Araştırmacı, 10.06.2013-14.06.2016.
3. Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1999-01.01.2002.
Üyelikler
Çevre Mühendisleri Odası, Üye, 1988-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Conference on Recycling and Reuse 2016, Yer:İstanbul, 28.09.2016-30.09.2016.
1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences-- IBCESS , Yer:Giresun, 31.08.2016-03.09.2016.
2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Yer:Antakya, 25.09.2013-27.09.2013.
International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Yer:Ruse, 17.05.2013-18.05.2013.
Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V (ÇEVKOS V), Yer:Gebze, 11.05.2006-12.05.2006.
International Symposium Water for Development Worldwide, Yer:İstanbul, 07.09.2005-11.09.2005.
3. International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, Yer:İstanbul, 10.06.2005-11.06.2005.
III.Ulusal Katı Atık Kongresi UKAK, Yer:İzmir, 25.05.2005-27.05.2005.
Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi,, Yer:Mersin, 25.04.2001-27.04.2001.
Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Yer:Çorlu, 03.01.1996-06.01.1996.